fbpx

תקנון/תנאי שימוש

מכללת הוידאו

עדכון אחרון: יוני 2023

ברוכים הבאים לאתר tryber.co.il/videoschool  (להלן: "האתר") אשר בבעלות טרייבר הפקות בע"מ, ח.פ. 51-665566-9 (להלן: "מפעילת האתר" או "החברה") בכתובת מעיינות 17, שמשית.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

הקורס

הקורס הינו קורס דיגיטלי המוקלט מראש וזמין למשתמש על פי דרישה. זה הוא הקורס הראשון מסוגו אשר לוקח את המשתמש מרמה מאוד בסיסית ועד להקניית הכלים הפרקטים להפוך לעורך וידאו מקצועי בשכר. בקורס זה אנו מלמדים תכנים פרקטים ועשירים ללימודי עריכת וידאו החל מהשלבים המקדמיים של יצירת הוידאו טרום ההפקה עצמה, סאונד, תאורה בימוי וכן עבודות על מגוון תוכנות סאונד ואפקטים ועד לשלב התוצר הסופי והממשק העסקי. 

סילבוס הקורס מפורסם באתר בכל עת, יש לציין כי סילבוס זה מבוסס אך ורק על הידע הפרקטי והניסיון המקצועי של מרצי הקורס והינו בבעלותם הבלעדית.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר הרכישה תקבל קישור למייל אותו עדכנת במערכת ובו פרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצא הקורס, לאחר כניסה למערכת הקורס – "פתיחת האריזה" – ובהתאם לסעיף 14ג(ד)(5) לחוק הגנת הצרכן וכן תקנה 6(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי אלא בהתאם לתנאים המפורטים להלן. כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הקורס יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק. במקרה בו המשתמש לא פתח את האריזה ולא צרך את המוצר בטרם חלפו 14 ימים מיום הרכישה יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי בניכוי 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ בכפוף לסכום הנמוך מביניהם.

התוכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 12 שעות מרגע הרכישה במייל. הגישה לקורס תהיה זמינה לאחר הרכישה ולמשך חמש שנים, כל עוד לא בוצע ביטול עסקה, בתנאי שהאתר המפעיל לא קרס, בתנאי שהחברה קיימת ופעילה ובסטטוס פעיל ברשם החברות.

מובהר בזאת כי הקורס משלב עבודה על תוכנות וממשקים חיצוניים כגון Photoshop, Premiere, After Effects, Cinema 4D וכיוצ"ב חלק מאותם ממשקים הנלמדים בקורס הינם חינמיים, חלק חינמיים לתקופת היכרות וחלק בתשלום. רכישת הקורס אינה כוללת בתוכה תשלום על אי אלו תוכנות ו/או ממשקים נלמדים. כל תשלום אשר משולם לחברה מהווה את רכישת הקורס בלבד אלא אם נאמר אחרת במפורש ובכתב.

תעודת האחריות:

על אף האמור לעיל וכהטבה לקהל לקוחותיה לפנים משורת הדין מציעה החברה אפשרות לביטול העסקה והחזר כספי מלא לכל משתמש אשר יביע אי שביעות רצון מתכני הקורס וזאת במסגרת שבעת הימים הראשונים מיום רכישת הקורס.

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו נרשמת לקורס ל- [email protected]

הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

לאחר 14 יום ו/או לאחר פתיחת האריזה (שלא במסגרת תעודת האחריות) כאמור לעיל לא ניתן יהיה לבטל עסקה, גם אם זו עסקה בתשלומים, אלא אם הינך עומד בתנאים המצוינים לעיל.

מובהר בזאת החברה תספק ליווי טכני בסיסי בלבד הקשור ביכולת להפעיל את הקורס וכן בעיות הנוגעות לשם המשתמש, הסיסמה ובקשות לביטול הקורס בהתאם לתנאים האמורים לעיל, החברה בשום אופן לא תספק תמיכה טכנית לעבודה על תוכנות חיצוניות הנלמדות במסגרת הקורס.

שימוש לרעה באתר ובתכניו

החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

  • העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;

  • מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

  • מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור. 

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תירשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לחברה.

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

 

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 6 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בלימודי עריכת וידאו  בצורה מקוונת. 

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהחברה.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

הליכים משפטיים 

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. 

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

 

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!